Vikingkulturen i Norge

viking-culture-in-norwayDen moderne forståelsen av vikingkulturen, gir i noen grad en romantisering av skandinavisk og norsk, eldre historie. De fleste historikere som i dag skriver om Norge vil gjerne begynne nasjonshistorien med å fortelle om vikingtiden, hvor samlingen av Norge til ett rike fant sted.

Vikingene etterlot seg ingen vesentlige skriftstykker, men noe av historien ble bevart og skrevet ned på Island. Snorre Sturlason og hans sager var betydningsfull i den forbindelse. Andre historiske, og kanskje mer verifiserbare kilder finnes også, men disse ble påbegynt først 400 år etter vikingtidens slutt.

Foruten nedskrevne sagaer, som andre skrev om vikingene, finner man i dag bare korte snutter med skrift som kommer fra vikingene selv, som for eksempel på våpen, smykker eller i stein. Disse ble skrevet med runer.

Det som man derimot finner mye av fra vikingtiden er arkeologiske funn. Noen av dem er meget imponerende, og disse har fortalt oss mye om levesettet, og om hvilke bruksgjenstander de hadde.

Et av de største og mest imponerende funnene som er blitt gjort i Norge, ble gjort på Gokstad. Her gravde man på begynnelsen av det 20. århundret ut et enormt skip, som var blitt lagt i en gravhaug. Det som er enda mer overraskende med funnet er at det var en meget mektig kvinne som var blitt gravlagt i dette skipet, og at skipet ikke ser ut til å ha vært et lasteskip. Mest sannsynlig var Gokstadskipet et orlogsfartøy, eller muligens en lystbåt, som kvinnen brukte som transportmiddel.

Gokstadskipet står i dag på utstilling i Vikingskipmuseet på Bygdøy i Oslo, sammen med mange andre gjenstander fra andre funn fra vikingtiden. Den som interesserer seg for vikingene og deres levesett, vil ikke angre på en visitt. Sammen med de originale funnene, kan man også se arkeologenes rekonstruksjoner av mange verktøy og andre gjenstander.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *