Språkskoler i Norge

Nordmenn starter tidlig med opplæring i andre språk enn sitt morsmål. Allerede når norske barn går i barnehagen og barneskolen lærer de engelsk, og videre kan de begynne med ytterligere fremmedspråk på ungdomsskolen. – Noe som to tredjedeler av elevene ved norske ungdomsskoler velger å gjøre.

Nordmenn generelt er veldig gode i engelsk, men generelt er ikke nordmenn gode i sitt tredjespråk, og mange ønsker å forbedre dette etter endt skolegang. Mange reiser derfor på språkreiser eller tar opplæring gjennom språkkurs og språkskoler i Norge.

Norge, med sin langstrakte geografi, har et godt tilbud av språkskoler fra helt i nord til nederst i sør, med et naturlig større tilbud i de store byene og forstedene.

Språkskolene tilbyr kurs i mange av de etterspurte fremmedspråkene, som engelsk, tysk, fransk og spansk, i tillegg til norsk for fremmedspråklige. Språkskolene har ofte internasjonale samarbeidspartnere, som muliggjør utvekslingsprogram for både nordmenn og andre som ønsker å utveksle til Norge. Som utenlandsk finner man mange gode tilbud i norskkurs på språkskolene, særlig i de store byene Oslo, Bergen og Trondheim.

Språkskolene varierer i størrelse, og man kan finne alt fra små skoler drevet av enkeltpersoner med fremmedspråket som morsmål, til større institusjoner som har lokale skoler i mange av Norges byer og tettsteder. Det er også ofte mulig å ta språkopplæring ved norske høgskoler og universitet, og mange av disse har ofte en egen avdeling for fremmedspråk, beregnet på andre enn sin ordinære studentgruppe.

I dagens internasjonale samfunn er det også stadig større etterspørsel etter andre språk enn de klassiske fremmedspråkene etter norsk standard. Det er særlig økt etterspørsel etter språk som arabisk, kinesisk, portugisisk og russisk. Dette er nå språk som det i stadig økende grad tilbys kurs i hos språkskoler og kurssteder i Norge, særlig i de større byene, eller gjennom opplæring på nett.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *