Språkene som tales i Norge

Norge er et land som også før innvandringen begynte for alvor har huset forskjellige språktradisjoner. Foruten en rekke forskjellige dialekter, finnes det tre adskilte minoritetsspråk i Norge. Disse brukes av innbyggere med samisk og kvensk bakgrunn. Samisk språk deles inn i tre deler; sørsamisk, nordsamisk og lulesamisk, hvorav de to første er mer utbredt. Det er ikke en veldig stor andel som snakker disse språkene, men til sammen utgjør de over 100 000 av Norges til sammen 5 millioner innbyggere.

I motsetning til mange andre land, hvor språket i løpet av det 19. eller 20. århundret ble standardisert, klarte man ikke å bli enig om dette i Norge. Hovedfeiden stod da mellom de to skriftformene; landsmål og riksmål, eller henholdsvis nynorsk og bokmål. Riksmålet var det språket som eliten i Norge brukte da landet fikk sin selvstendighet fra Danmark i 1814. Det var derfor også språket som ble brukt når bøker ble trykket, samt i alle formelle skriv. Landsmålet ble til som en mer nasjonalromantisk og distriktstyrt protest mot at det var overklassen alene som skulle ha rett til å definere språket. Som mange sikkert vet ble nynorsk skapt ved at Ivar Aasen reiste rundt og skrev ned hvordan folk snakket, og hvilke ord de brukte. Disse funnene dannet så utgangspunktet for nynorsk skriftspråk, slik vi kjenner det i dag.

Bieffekten av denne feiden, er at det heller ikke oppstod noen direkte oppfordring til å standardisere uttalen av språket. I Norge finnes det i dag derfor veldig varierte dialekter. De store avstandene i landet har muligens også bidratt til å holde dialektene adskilte.

Med innvandringen har også andre språk fått fotfeste i Norge. Blant de nye landsmenn er det også vanlig at de snakker polsk og svensk. Videre kan det nevnes at nordmenn, på grunn av nære bånd til England og USA, over lang tid, også er blitt relativt flinke til å snakke og skrive engelsk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *