En innføring i norsk forretningskultur

En innføring i norsk forretningskultur

Kulturen i norske bedrifter er ganske annerledes enn den som finnes i de fleste andre land. Selv den svenske, som kanskje er den forretningskulturen som ligger nærmest opptil den norske, er faktisk Les mer

 

Vikingkulturen i Norge

viking-culture-in-norwayDen moderne forståelsen av vikingkulturen, gir i noen grad en romantisering av skandinavisk og norsk, eldre historie. De fleste historikere som i dag skriver om Norge vil gjerne begynne nasjonshistorien med å fortelle om vikingtiden, hvor samlingen av Norge til ett rike fant sted.

Arbeidslivskulturen i Norge

I Norge er en kanskje mer opptatt av å arbeide for å leve, enn å leve for å arbeide. Dette kan ha med det sterke økonomiske utviklingen som har vært de siste tiårene. Det har kanskje vært for godt her oppe på berget, og det kan ha ført til at det slakkes på kravene. Mange ansatte haster hjem etter endt arbeidsdag, mens i andre land, viser arbeiderne en helt annet forhold til [arbeidslivskulturen:http://www.dn.no/nyheter/naringsliv/2012/07/15/-hadde-aldri-godtatt-norsk-arbeidsmoral-her-i-hong-kong ]. Man har en helt annen respekt for lederen og systemet.

Norsk Geologisk Forening

Norsk Geologisk Forening har kontor i Oslo, Harstad, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Foreningen, som også kaller seg for NGF, er en upolitisk, tverrfaglig og vitenskapelig forening. NGF ble stiftet i 1905, men står fortsatt sterkt blant geologer i Norge.

Kvinner i norsk forskningssektor

Norge anses for å være et foregangsland for likestilling blant kjønn. Likevel er det slik at i forskningssektoren er det store forskjeller på representasjon av kvinner og menn. I dag er et flertall av kvinner blant stipendiater og nesten halvparten av vitenskapelig personal er kvinner, men kvinner utgjør bare en fjerdedel av professorer ved norske universitet og høgskoler.