Norge – et lite land med to mål

norwayNorge er et lite land med en noe uvanlig språkpolitikk i forhold til de fleste andre land. Det er jo ikke uvanlig at man finner flere offisielle språk i et land, men i Norge er saken den at det er ett språk som finnes i to ulike former eller mål. Både bokmål og nynorsk regnes jo absolutt som norsk, med unntak kanskje av noen litt mer fanatiske nynorsktilhengere som mener at bokmål må jevnføres med dansk. Selv dette argumentet har nå praktisk talt falt bort. Man har måttet innrømme at begge mål er her for å bli, selv om nynorsken tidvis settes under press på forskjellige områder.

Språkpolitikken i Norge er ellers veldig bevisst på at norsk, enten det gjelder bokmål eller nynorsk, er et lite språk i et lite land. Det må vernes om og tas vare på dersom det skal blomstre i en globalisert virkelighet. Med språkpolitikk menes her de tiltakene og reglene som effektueres og settes i verk på språkområdet. Andre land som fører en slik aktiv språkpolitikk inkluderer fransk og islandsk. I Norge må man være ekstra påpasselig fordi det norske språket allerede er ett av de som ligner mest på det engelske, og dermed er det veldig lett å innføre engelske lånord og vendinger. Språkpolitikk dreier seg delvis derfor om å begrense engelskens innflytelse i Norge.

Samtidig er det også språkpolitikk som har ført til at Norge har to sidestilte skriftspråk og måten dette fungerer på. Det er regler for hvordan språket skal normeres, hvor mye man skal snakke hvert mål på TV og i radio, og hvordan kommunene skal velge sin hovedmålform. Det mest kontroversielle de senere årene har vært arbeidet med å få fjernet norsk sidemål, det vil i de fleste tilfeller si nynorsk, fra læreplanen eller i hvert fra karakterutskriften i skolen. Mange hevder at Norge etter hvert har en så stor innvandrerbefolkning, særlig i noen byer, at det ikke lar seg gjøre å dekke både bokmål og nynorsk. Undersøkelser viser imidlertid at de som tar både bokmål og nynorsk faktisk blir bedre i norsk på begge mål.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *