Innvandrere truer ikke norsk kultur – sier halvparten av nordmenn

I den senere tiden har det vært mye debatt om innvandring. Da er det mange forskjellige emner som berøres, både antallet innvandrere som er ønskelig, hvordan man best kan hjelpe de som trenger det, og hvorvidt det er mulig å integrere alle innvandrerne og samtidig bevare velferdsstaten. Samtidig har også spørsmålet om innvandringens effekt på norsk kultur blitt tatt opp en rekke ganger, både av politikere og bloggere.

Nå er det gjennomført en stor undersøkelse der man har forsøkt å kartlegge hva nordmenn mener om forholdet mellom innvandring og beskyttelse og bevaring av norsk kultur. Den viser at de fleste i Norge mener at det skal gå greit å videreføre norsk kultur, selv om det kommer ganske mange innvandrere til landet. Rundt en tredjedel er mer skeptiske, men over halvparten tror altså at det skal gå bra.

Det er imidlertid ganske store forskjeller mellom forskjellige grupper og steder i utvalget som har blitt spurt om dette. Slik variasjon er komplisert, og det er selvfølgelig ikke noe enten-eller innenfor noen gruppe.

Helt kort går det imidlertid an å si at de viktigste forskjellene handler om kjønn, alder, bosted, og politisk ståsted. Menn er betydelig mer skeptiske til innvandringens effekt på norsk kultur, og de gamle viser også mer frykt for fremmed innflytelse enn de unge. Det er særlig de litt eldre mennene som bor på landsbygda og på små tettsteder som er skeptiske. Aller størst skepsis er det blant velgerne som vanligvis stemmer på Frp. Der er det nesten fire av fem som mener at stor innvandring er en alvorlig trussel for selvstendig norsk kultur.

Årsaken til at mange ikke er spesielt bekymret for norsk kultur er nok at de har stor tro på den norske kulturens tiltrekningskraft. De tror at innvandrerne og deres barn i stor grad vil ta til seg norsk kultur over tid.