En innføring i norsk forretningskultur

Kulturen i norske bedrifter er ganske annerledes enn den som finnes i de fleste andre land. Selv den svenske, som kanskje er den forretningskulturen som ligger nærmest opptil den norske, er faktisk ikke så veldig lik. Norge har med andre ord en ganske unik kultur i bedriftene.

Ett kjennetegn ved denne spesielle kulturen er at det ofte legges vekt på å ha en flat struktur heller enn et stramt hierarki. Lederne får i mye mindre grad være sjefer i Norge, og må ofte finne seg i å være de første blant likemenn uansett hva kontrakter, titler, og jobbeskrivelser tilsier. Det er kort avstand mellom de forskjellige leddene i organisasjonen. På den annen side kan dette også ha en uheldig konsekvens i den forstand at ansvaret har en tendens til å bli fragmentert, eller liketil pulverisert. Det fostrer imidlertid en kultur med hurtig, uformell kommunikasjon og stor vekt på samarbeid vertikalt i organisasjonen.

Noen forskere hevder også at det er en stor grad av tillit i norsk næringsliv, og ikke bare innad i bedriftene. Det gjelder også forhold mellom bedriftene, og i forholdet bedrifter og næringsorganisasjoner har til myndighetene og fagforeningene. Samtidig har de ansatte mye makt, og kan også ta ansvar i jobbene sine, selv på et underordnet nivå. En utfordring med dette er likevel at omstillinger noen ganger er svært krevende.

Norske arbeidstaker forventer likestilling av kvinner og menn på arbeidsplassen, og de krever også at det skal være en viss balanse mellom jobb og privatliv. Særlig de som har familie tar nærmest for gitt at situasjoner som oppstår rundt familien må prioriteres til en hver tid. Generelt foretrekker norske arbeidstakere stor fleksibilitet i sin arbeidshverdag, og bruker gjerne noen dager hver måned som hjemmekontor. Til gjengjeld har de høy arbeidsmoral og gjennomfører sine oppgaver uten for mye oppfølging.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *