Arbeidslivskulturen i Norge

I Norge er en kanskje mer opptatt av å arbeide for å leve, enn å leve for å arbeide. Dette kan ha med det sterke økonomiske utviklingen som har vært de siste tiårene. Det har kanskje vært for godt her oppe på berget, og det kan ha ført til at det slakkes på kravene. Mange ansatte haster hjem etter endt arbeidsdag, mens i andre land, viser arbeiderne en helt annet forhold til [arbeidslivskulturen:http://www.dn.no/nyheter/naringsliv/2012/07/15/-hadde-aldri-godtatt-norsk-arbeidsmoral-her-i-hong-kong ]. Man har en helt annen respekt for lederen og systemet.

Problematisk integrering

Det kan derfor i mange tilfeller være vanskelig å integrere seg i det norske arbeidslivet. Utlendinger som kommer hit forstår ikke systemet eller hvordan man jobber i gruppe. Samtidig har det kommet en ukultur med ansvarsfraskrivelse, fordi man opplever uklare rutiner og byråkratisk somling. Derfor er norske arbeidsforhold mye mer basert på autonomi.

Utlendinger gjør det godt i nye vekstbransjer

Utlendinger gjør det derimot godt i utradisjonelle og nye vekstbransjer, som for eksempel IT-løsninger som mobilecasino og innen prosessorientert industri med svake tradisjoner i Norge. Der hvor bransjen skapes ut av ingenting, oppstår det også en ny arbeidskultur som de enkelte arbeidstakerne kan definere selv.

Fritt fram for alle i landet

Samtidig settes det i Norge fokus på integrering nettopp gjennom hvor god man er, og derfor kommer mange innvandrere foran nordmenn som faller utenfor. Utlendinger viser interesse og arbeidsmoral, noe som er uvant for mange nordmenn. Og gjennom innsats og vilje skapes også muligheter for dem som tross alt kanskje trenger det mest. De fleste tar den flate strukturen med letthet- når de først har forstått tegninga. Da er det mye lettere å komme til enighet, og bli forstått.

Så dersom innvandrere er interesserte og viser god innsats kan de lett bli integrert i Norge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *